top of page

DOKUMENTY I PISMA

24.10.2021
LIST DO WŁADZ WŁOSKICH, PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE I MIĘDZYNARODOWYCH ORGANIZACJI PRAW CZŁOWIEKA.Szanowne Władze:


Jesteśmy zapomnianymi uchodźcami i migrantami żyjącymi w Libii obecnie przed siedzibą UNHCR po tym, jak włamano się do naszych domów i większość z nas trafiła do ośrodków detencyjnych. Jesteśmy ocalałymi i ofiarami  wszystkich okrucieństw, tortur, arbitralnych zatrzymań, fałszywych prześladowań, wymuszeń i naruszeń praw człowieka.
 

Z krwawiącymi sercami i zasmuconymi duszami piszemy ten list, aby zwrócić Waszą uwagę, co to znaczy być zapomnianym i nie być postrzeganym jako istota ludzka lub jako osoba lekceważąca swoje prawa. Z każdym dniem od 1 października pogrążamy się coraz bardziej w otchłani rozpaczy, narażeni na ciepło i zimno, opuszczeni i zmuszeni do spania na ulicach bez schronienia, bez jedzenia i bez dostępu do toalet.
 

Jesteśmy uchodźcami i nie znamy ani nie angażujemy się w  politykę. Naszą wolą i pragnieniem jest życie w spokojnym środowisku, wolnym od zniszczeń, w społeczeństwie, które przyjmuje nasze pomysły i inwestuje w nas, abyśmy uczynili świat lepszym miejscem dla wszystkich. 


W ciągu ostatnich 23 dni naszej pokojowej demonstracji przed biurem UNHCR w Libii. Wiele się wydarzyło i dzieje, osoby z urazami fizycznymi nie miały dostępu do leczenia, u innych rozwijają się poważne problemy psychiczne, dzieci i kobiety w ciąży śpią na świeżym powietrzu bez schronienia, jedzenia, pryszniców i podpasek dla kobiet. Dlatego; wzywamy władze i cały świat, aby uznali nas za ludzi, szanowali i chronili nasze prawa. Władze Libii powinny szanować i stosować międzynarodowe prawo dotyczące ubiegania się o azyl obowiązujące w Afryce. 


Uznajemy również i przyznajemy, że w ostatnich latach obrońcy praw człowieka i międzynarodowe organizacje humanitarne opowiadali się za ochroną i poszanowaniem naszych praw na arenie międzynarodowej, ale wiele się nie zmieniło i dzisiaj jesteśmy tutaj, aby sami podejmować decyzje.


Jesteśmy ofiarami wojen domowych, jesteśmy ofiarami uciekającymi przed prześladowaniami religijnymi i politycznymi, są wśród nas osoby poszukujące godnego życia, edukacji i wolności ludzkiego życia. Jednak władze włoskie i państwa członkowskie UE tylko pogarszały nasze zasmucone dusze, płacąc władzom Libii i ich grupom bojowników publicznie i od tyłu za zabijanie nas na pustyni, na morzu i w okropnych obozach koncentracyjnych.
 

Wszystko to stanowi pogwałcenie praw człowieka i zbrodnię przeciw ludzkości. Libia jest dziś cmentarzem tysięcy niewinnych uchodźców, osób ubiegających się o azyl i imigrantów, uciekających przed nieznośną sytuacją w swoich krajach pochodzenia. A pomysł lub wola polityczna była i jest w pełni akceptowana i finansowana przez władze włoskie i państwa członkowskie UE.
 

Wzywamy  władze Włoch i państwa członkowskie UE przekazujące środki finansowe Libii, aby upewniły się, że ich działania i wola polityczna nie wyrządzą nam krzywdy i nie naruszą naszych praw.
Oraz dopilnowanie, aby zaprzestano przymusowych deportacji do nieludzkich ośrodków przetrzymywania w Libii, a następnie do krajów pochodzenia. 
 

Wzywamy je również do współpracy z władzami Libii w celu zamknięcia wszystkich ośrodków detencyjnych w Libii i uwolnienia naszych braci i sióstr, którzy obecnie są przetrzymywani w nieludzkich warunkach, są wymuszeni, gwałceni, torturowani i zabijani. 
 

Wzywamy władze włoskie, państwa członkowskie UE, członków kościołów, grupy religijne i międzynarodowe organizacje humanitarne, aby znalazły dla nas trwałe rozwiązania w naszych krajach pochodzenia, gdzie panuje wojna i bieda, aby zaoferowały nam więcej możliwości edukacyjnych, aby inwestowały w nas i w naszych krajach milionami przekazanymi Libijczykom za zabijanie i utrudnianie nam dostępu do granic UE. UE i państwa członkowskie są zobowiązane do poszanowania i ochrony naszych praw, a osoby, które dopuściły się naruszenia naszych praw, powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności. 
 

Wzywamy wszystkie międzynarodowe organizacje humanitarne oraz głowy państw, kraje przyjmujące, takie jak Kanada, USA i państwa europejskie, aby zaoferowały nam więcej bezpiecznych terenów i możliwości przesiedleń.
 

W dalszym ciągu ponawiamy nasze apele o szybką ewakuację uchodźców, którzy od ponad trzech tygodni śpią przed siedzibą UNHCR, do krajów bezpieczeństwa. W pełni rozumiemy, że UE i państwa członkowskie mają wystarczające zasoby i możliwości, aby położyć kres tym okrucieństwom i nieszczęściom, przez które przechodzimy.® Wszelkie prawa zastrzeżone Uchodźcy i migranci w Libii 2021.

bottom of page