top of page
Manifesto
ok logo 2_edited.png
ok logo 1_edited.png

Z Trypolisu do Genewy

Wzmocnij głosy

Uchodźcyw Libii!

Wezwanie do protestu – Usiądź – Demonstracja
Przed siedzibą UNHCR
9
& 10 grudnia 2022 r

Rok temu tysiące uchodźców protestowało przez ponad 100 dni przed biurem UNHCR w Trypolisie: był to historyczny akt samoorganizacji w najtrudniejszych warunkach.
 

Zażądali:

●  ewakuacje do bezpiecznych krajów

●  sprawiedliwe traktowanie wszystkich uchodźców przez UNHCR w Libii

● zakończenie finansowania tzw. Libijskiej Straży Przybrzeżnej i obozów zatrzymań przez UE i kraje europejskie

●  sprawiedliwość dla tych, którzy zostali zamordowani, torturowani i arbitralnie przetrzymywani

●  Libia podpisze Konwencję genewską dotyczącą uchodźców z 1951 r
 

Protestującym grożono i atakowano, mimo to nadal podtrzymali swoje żądania. Choć 10 stycznia protest okupacyjny został brutalnie stłumiony, a setki protestujących uwięziono, nie zrezygnowali oni ani z walki politycznej, ani z nadziei. Żądania nadal przeważają, a walki przybierają różne formy.
 

Wysoki Komisarz ds. Uchodźców ma obowiązek zapewnić międzynarodową ochronę wysiedlonym ludziom na całym świecie – jednak w Libii UNHCR zaniedbuje uchodźców, odmawia ochrony i ewakuacji. Zamiast tego uchodźcy w Libii i innych krajach Afryki Północnej doświadczają niesprawiedliwego traktowania.
 

Do dziś tysiące ludzi zostaje osieroconych, wykorzystywanych, więzionych i zabijanych w Libii dzięki europejskim pieniądzom i biernej obserwacji UNHCR. Dlatego protesty muszą być kontynuowane – nie tylko w Libii, ale także przed siedzibą ONZ w Genewie.

W tym kontekście wzywamy do dwudniowej akcji w Genewie, bezpośrednio przed siedzibą UNHCR oraz w związku z Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka (10 grudnia).
 

Protesty rozpoczniemy dzień wcześniej, 9 grudnia o godz. 10.00 CET konferencją prasową i następującym po niej strajkiem okupacyjnym, który potrwa co najmniej 24 godziny.
Główne przemówienia wygłoszą rzecznicy Uchodźców w Libii, którzy w międzyczasie częściowo mogą dotrzeć do Europy.

 

Zorganizujemy 24-godzinny program protestów i informacji o sytuacji i zmaganiach uchodźców i migrantów w Afryce Północnej.
 

Następnego dnia, 10 grudnia, wzywamy do demonstracji, która rozpocznie się o godzinie 13:00 CET kolejnym zgromadzeniem przed budynkiem UNHCR (Rue de Montbrillant 94).

Zapraszamy wszystkie organizacje, grupy i osoby, które solidaryzują się z żądaniami uchodźców w Libii, aby przyłączyły się do tej mobilizacji w Genewie i wzmocniły głosy uchodźców w Libii.
 

Pomóż nam szerzyć to wezwanie!


Zorganizuj samochody i autobusy ze swoich miast w Szwajcarii i całej Europie, aby przyjechać na dwa dni do Genewy lub przynajmniej na sobotnią demonstrację!


Solidarność zwycięży!
 

Skontaktuj się z nami: solidarność zrefugeesinlibya@riseup.net
Link do uchodźców w Libii: www.refugeesinlibya.org


Bardziej szczegółowe informacje na temat dwudniowego protestu w Genewie zostaną podane pod koniec października.
 

Organizatorem jest Sieć Transnarodowa„Solidarność z uchodźcami w Libii”

تدعيم أصوات اللاجئين في ليبيا

من طرابلس إلى جنيف

دعوة للاحتجاج - اعتصام- مظاهرة
أمام المقر الرئيسي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
9-10 maja 2022 

ok logo 2_edited.png
ok logo 1_edited.png

قبل عام احتج آلاف اللاجئين لأكثر من 100 يوم أمام مكتب المفوضية في طرابلس:ه و عمل تاريخي نابع من تنظيم

ذاتي و مستقل في ظل ظروف قاسية و اوضاع صعبة .

:المطالب

●  عمليات اجلاء إلى بلدان آمنة

●  معاملة عادلة من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا لجميع اللاجئين

●  إنهاء تمويل ما يسمى بخفر السواحل الليبي ومعسكرات الاعتقال من قبل الاتح اد الأوروبي والدول الأوروبية

● تحقيق العدالة لمن تعرض للقتل والتعذيب والاعتقال التعسفي

●  توقيع ليبيا على اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة باللاجئين
 

تعرض المتظاهرون للتهديد والاعتداء و رغم ذلك مازالوا يرفعون مطالبهم و يدا فعون عنها على الرغم من تفكيك

الاعتصام بوحشيةتعرض المتظاهرون للتهديد والاعتداء و رغم ذلك مازالوا يرفع ون مطالبهم و يدافعون عنها على الرغم

من تفكيك الاعتصام بوحشية وسجن مئات المتظاهرين في 10 يناير ، إلا أنهم لم ي تخلوا عن النشاط السياسي ولا عن

.أملهم. المطالب مازالت قائمة والنضالات مستمرة بأشكال مختلفة

المفوض السامي للاجئين مكلف بضمان الحماية الدولية للأشخاص المهجرين في جم يع أنحاء العالم على الرغم من ذلك

.نشهد على أن المفوضية في ليبيا تواصل سياسة إهمال اللاجئين ، ورفض الحماية و الإجلاء

.اللاجئون في ليبيا ودول أخرى في شمال إفريقيا يواجهون معاملات غير عادلة ب دلاً من ذلك

على ضوء هذه الخلفية و اثر هذه الاحداث ، ندعو إلى يومين من التحركات في جن يف ، مباشرة أمام مقر المفوضية

.(السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، وفي إشارة إلى اليوم الدولي لحقو ق الإنسان ) 10 ديسمبر

سنبدأ الاحتجاجات في اليوم السابق ، في 9 ديسمبر ، في تمام الساعة 10.00 صباحًا ب توقيت وسط أوروبا بمؤتمر

صحفي و تحرك في شكل اعتصام، والذي سيستمر لمدة 24 ساعة على الأقل. وستُلقى الخطب الرئيسية من المتحدثين

.باسم اللاجئين في ليبيا ، الذين تمكنوا جزئيًا من الوصول إلى أوروبا خلال ه ذه الأثناء

سننظم برنامجًا على مدار 24 ساعة للاحتجاج وتقديم المعلومات حول وضعيات و ال لاجئين والمهاجرين في شمال

إفريقيا و التحديات اليومية التي يواجهونها

في اليوم التالي ، العاشر من ديسمبر ، ندعو إلى مظاهرة ستبدأ في الساعة 13:00 بتوقيت وسط أوروبا مع تجمع آخر

.(أمام مبنى المفوضية )شارع مونبريان 94

ندعو جميع المنظمات والمجموعات والأفراد المتضامنين مع مطالب اللاجئين في ل يبيا للانضمام إلى هذه الحشد إلى

.جنيف و لتدعيم أصوات اللاجئين في ليبيا

! ساعدنا في نشر هذه الدعوة

نظموا سيارات وحافلات من مدنكم في سويسرا وجميع أنحاء أوروبا لتأتي لمدة ي ومين إلى جنيف أو على الأقل للتظاهر

!! يوم السبت


!!! التضامن سيفوز

Adres: عبر هذ الرابط solidarność zrefugeesinlibya@riseup.net


www.refugeesinlibya.org

.مزيد من المعلومات التفصيلية حول يومي الاحتجاج في جنيف ستتبع في نهاية أ كتوبر

"التنظيم من طرف المنصة العابرة للحدود او ترنسناسيونال " التضامن مع اللاجئي ن في ليبيا

ok logo 2_edited.png
ok logo 1_edited.png

Z Trypolisu w Genève

Amplifions les Voix de Refugees w Libii!

Appel à mobilization – Usiądź – Manifestacja
Devant le siège de l’Agence des
Nations Unis pour les Réfugiés (UNHCR)
9 i 10 grudnia 2022 r

Il y a un an, des milliers de réfugiés ont manifesté wisiorek plus 100 dni devant le bureau de l’Agence des Nations Unies pour les Réfugiés à Tripoli: un acte historique d’auto-organisation dans les warunku les plus difficiles.
 

Jestem wymagający:

●  une évacuation vers des pays sûrs

●  un zdrada plus juste des réfugiés de la part de l’Agence en Libye

●  la fin du Financement par l’Union Européenne et les pays européens de la dénommée

Libijska straż przybrzeżna i obozy zatrzymań

●  sprawiedliwość pour celles et ceux qui ont été tués, torturé et arbitrairement détenus

●  la podpis par la Libye de la Convention de Genève pour les réfugiés de 1951
 

Les manifestants ont été menacés et attaqués mais ont malgré tout maintenu leurs revendications. Bien que le sit-in ait été brutalement démantelé et que des centaines de manifestants aient été emprisonnés le 10 janvier, ils n’ont porzucony ni leur lutte ni leur espoir. Leurs revendications sont toujours d’actualité et leurs luttescontinunt de różnorodne manières.
 

Le Haut-Commissaire aux Réfugiés est mandaté pour zapewnieniar la Protection Internationale des personnes déplacées à travers le monde – pourtant en Libye les réfugiés sont négligés par l’Agence, la Protection et l’évacuation leur sont refusées. Aulieu de quoi, les réfugiés en Libye et dans d’autres pays czcionka l’expérience d’un zdrada niesprawiedliwa.

 

Jusqu’à ce jour, des milliers de personnes sont bloquées, exploitées, emprisonnées et tuées en Libye grâce à l’argent européen et sous le return passif de l’Agence des Nations Unis pour les Réfugiés. C’est pourquoi les manifestations doivent continuer – pas seulement en Libye, mais aussi devant les Nations Unis à Genève.
 

Face à ce kontekste, nous lançons un appel pour deux jours d’action à Genève, directement en face du siège de l’Agence des Nations Unies pour les Réfugiés i en écho à la journée Internationale des droits humains (10 grudnia).

Nus Beginrons la mobilization le jour précèdent, le 9 grudnia, o 10:00 CET, avec une conférence de presse suivie d’un sit-in, qui se prolongera pour au moins 24 godziny. Les prises de parolemaines seront assurées par des porte-paroles du Collectif Uchodźcy w Libii ayant pu atteindre l’Europe entre temps.
 

Nous organiserons un program de 24 heures de mobilization et d’information autour de la sytuation et des luttes des réfugiés et des migrants en Afrique du Nord.

Le jour suivant, le 10 decembre, nous lançons un appel à manifestation, qui Beginra à 13h CET avec un nouveau rassemblement en face du bâtiment de l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés (Rue de Montbrillant 94). Zaproszenia do wszystkich organizacji, grup i indywidualnych solidarności z żądaniami uchodźców w Libii, które mogą dołączyć do mobilizacji w Genève i wzmacniać głosy uchodźców w Libii.

Aidez-nous à dyfuzor cet appel!
Organizuj samochody i autobusy depuis vos villes w Suisse et partout w Europie, aby venir pour ces deux jours à Genève, au moins for la manifestation du Samedi!!

Solidarité vaincra!

Skontaktuj się z nami: solidarność zrefugeesinlibya@riseup.net
Lien kontra uchodźcy w Libii: www.refugeesinlibya.org

Des Informations plus Détaillées sur les deux jours de mobilization à Genève suivront dès fin octobre.

Organisé par le Réseau Transnational „Solidarność z uchodźcami w Libii”

ok logo 2_edited.png
ok logo 1_edited.png

ካብ ትሪፖሊ ናብ ጀነቫ

Znajdź najlepsze rozwiązanie!
 

ጻውዒት ንተቓውሞ -  ንሰልፊ ኮፍ ብምባል -  ኣብ ቅድሚ ዋና ቤት ጽሕፈት

UNHCR

 9 & 10 stycznia 2022 r.

ቅድሚ ሓደ ዓመት ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ስደተኛታት 100 መዓልታት ኣብ ቅድ UNHCR ናይ ትሪፖሊ ሰለማዊ ሰልፊ ወጽዮም፡ ኣብ ትሕቲ ከቢድ ኩነታት ታሪካዊ ርእሰ-ውደባ ኣካይዶም ነይሮም።

 

ጻውዒቶም ድማ፤
● ምስግጋር ናብ ውሑሳት ሃገራት
● ንኹሎም ስደተኛታት፡ ፍትሓዊ ኣተሓሕዛ ብUNHCR ሊብያ ክወሃቦም።
● ምወላ ሓለዋ ባሕሪ ሊብያን መዳጎኒ መዓስከራትን ብሕብረት ኤውሮጳን ሃገራት ኤውሮጳን ደው ክብል ።
● ፍትሒ ንዝተቐትሉ ዝተሳቐዩን ብዘይ ሕጋዊ ዝተኣስሩን ሰባት።
● ሊብያ ናይ 1951 ውዕል ስደተኛታት ጀነቫ ንክትፍርም።    

 

እቶም ሰልፈኛታት ምፍርራሕን  መጥቃዕትን እኳ እንተወረዶም፣ ሕጂ'ውን እን ተኾነ ነቲ ጻውዒቶም ይቅጽልዎ ኣለዉ። 10 najlepszych wyników wyszukiwania ተኣሰሩሎም ፡ ነቲ ፖለቲካዊ ቃልሶም ግን ተስፋ ከይቆረጹን ከይተሓለሉን ብላ቉ ፈላለየ መልክዑ ይቅጽልዎ ኣለው።
 

UNHCR to narzędzie, które pomoże Ci uzyskać więcej informacji: UNHCR Uniwersalne podejście do pracy - UNHCR ሸለል ይበ ሃሉ፡ ሓለዋ ኣይወሃቦምን:  ምስግጋር ናብ ውሑስ ቦታ ውን ይንፈጎም ኣሎ።

ኣብ ሊብያን ካልኦት ሃገራት ሰሜን ኣፍሪቃን ዝርከቡ ስደተኛታት ብኣንጻሩ ዘ ይፍትሓዊ ኣተሓሕዛ የጋጥሞም ኣሎ።

 

UNHCRን ክሳብ ሎሚ ኣብ ሊብያ ብሰንኪ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ሰባት ተኣሲሮም፣ ተመዝሚዞምን ተቐቲሎምን እዮም። ስለዚ ድማ እዩ እቲ ተቓውሞታት ክቕጽል ዘለዎ - ኣብ ሊብያ ጥራይ ዘይኮነ፡ ኣብ UNHCR ኣብ ጀነቫ እውን።

በዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ድሕረ ባይታን ኣህጉራዊ መዓልቲ ሰብኣዊ መሰላትን (10 ታሕሳስ) ምኽንያት ብምግባር ኣብ ጀነቫ ልክዕ ኣብ ቅድሚ ዋና ቤት ጽሕፈት UNHCR ን ኽልተ መዓልታት  ስጉምቲ ክውሰድ ንጽውዕ ኣለና።

ነቲ ተቓውሞ ቅድሚ ሓደ መዓልቲ፡ ማለት ንዕለት 9 ታሕሳስ፡ ሰዓት 10.00 ቅድሚ ቀ ትሪ ብኣቆጻጽራ ማእከላይ ኤውሮጳ ክንጅምሮ ኢና። Bezpłatne ክህልወና እዩ፡ እዚ ድማ እንተወሓደ ን24 ሰዓታት ዝጸንሕ እዩ።  ኤውሮጳ ክ በጽሑ ዝከኣሉ ስደተኛታትን ክካየድ እዮ።

ብዛዕባ ኩነታትን ቃልስን ስደተኛታት ሰሜን ኣፍሪቃ ዝምልከት ሓበሬታ ዝሓዘ 24 godziny na dobę

 

10 ንጽባሒቱ ታሕሳስ ብ ቅድሚ ህንጻ UNHCR (rue de Montbrillant 94) i więcej informacji ት 13፡00  በቆጻጽራ ማእከላይ ኤውሮጳ ዝጅምር ንኽካየድ ንጽውዕ ኣለና።
 

ንኹለን ውድባት: ጉጅለታት: ውልቀሰባት ከምኡ’ውን ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት  ዝ ግደሱን ዝተሓብባበሩን ኣካላት ንኣብሊብያ ዘለው ስደተኛታት ብድምጽና ደገፍ ንምሃብን ኣብዚ ዝተጠቕሰ ዕለት ኣብ ጀነቫ ሰልፊ ክትወጹ ንዕድም።
 

Bezpłatne Najlepsze narzędzie do pracy!

ካብ ከተማታት ናይ ስዊዘርላንድን ካብ መላእ ኤውሮጳን እንተተኻኢሉ ንኽልተ መዓልቲ: እንተወሓደ ድማ ንሰልፊ ናይ ቀዳም ተዳሊኩም ናብ ጀኔቫ ንኽመጹ መካዋ ንን ኣውቶቡሳትን ኣዳልዉ።


Najlepsze rozwiązanie!
 

በዚ ኣድራሻ ርኸቡና: solidarność zrefugeesinlibya@riseup.net

ሊንክ ስደተኛታት ኣብ ሊብያ: www.refugeesinlibya.org


ብዛዕባ እዚ ኣብ ጀነቫ ተመዲቡ ዘሎ ናይ ክልተ መዓልታት ሰልፊ ዝምልከት ተወ ሳኺ ሓበሬታ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥቅምቲ ክስዕብ እዩ።

ብመርበብ ዓለምለኻዊ „ምትሕግጋዝ ምስ ስደተኛታት ኣብ ሊብያ” ዝተዳለወ።

ok logo 2_edited.png
ok logo 1_edited.png

Z Trypolisu do Ginevry

Diffondi la voce di Uchodźcy w Libii!

Appello alla protesta – Sit In – Dimostrazione
Davanti alla sede dell'UNHCR
9 i 10 grudnia 2022

Un anno fa, migliaia di rifugiati hanno protestato per più di 100 giorni davanti alla sede

dell'UNHCR w Trypolisie: un atto storico di auto-organizzazione nelle condizioni più dure.

 

Le Loro Richieste Erano:
● ewakuazioni verso Paesi sicuri
● trattamento equo da parte dell'UNHCR Libia dla wszystkich rifugiati
●la fine del finanziamento della cosiddetta Guardia costiera libica e dei campi di detenzione da parte dell'UE e dei Paesi europei
● giustizia per coloro che sono stati uccisi, torturati e detenuti arbitrariamente
● richiesta di firma della Libia della Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951


 

I manifestanti sono stati minacciati e attaccati, ma hanno comunque mantenuto le loro richieste. Anche se il sit-in jest brutalmente smantellato e centinaia stiano stati imprigionati il 10 gennaio scorso, manifestanti non hanno mai abbandonato la lotta politica né la speranza. Le richieste rimangono oggi invariate e le lotte continuano w różnych formach.
 

L'Alto Commissariato per i Rifugiati ha il compito di garantire la protezione internazionale delle persone sradicate in tutto il mondo; w Libii, però, i rifugiati sono trascurati dall'UNHCR, la protezione e l'evacuazione vengono negate. I rifugiati w Libii e in altri Paesi del Nord Africa subiscono un trattamento ingiusto.

 

Ad oggi, migliaia di persone sono blockate, sfruttate, imprigionate i uccise w Libii grazie ai Soldi dell'Unione Europea mentre l'UNHCR rimane uno spettatore passivo: le proteste devono continuare, non solo w Libii, ma anche davanti alle Nazioni Unite a Ginevra .

Z tego powodu, przy okazji Giornata Internazionale dei Diritti Umani (10 dni), konwój z Giorni di mobilitazione do Ginevra, direttamente davanti alla sede dell'UNHCR.

Rozpocznij protest 9 grudnia o godzinie 10:00 CET z konferencją i kolejnymi posiedzeniami, które będą trwać przez 24 godziny. Gli interventi basici saranno quelli dei portavoce di Refugees in Libya, alcuni dei quali hanno raggiunto l'Europa nel frattempo.
Organizujemy 24-godzinny program protestów i informacji o sytuacji i lotach migrantów w Afryce Północnej.


Następnego dnia 10 grudnia, organizowany przez manifestację inicjującą o 13:00 CET z altro raduno di fronte all'edificio dell'UNHCR (Rue de Montbrillant 94).

Zaproszenia do wszystkich organizacji, grup i indywidualnych solidali z bogatymi uchodźcami w Libii, a także do wszystkich mobilizacji w Ginevra i wzmacniania głosów uchodźców w Libii.
 

Aiutaci diffondere questo appello!
 

Organizza auto e autobus dalla tua città, che sia in Svizzera o in Europa, per venire a

Ginevra per la manifestation di sabato o per tutti e due i giorni!


Solidarna Vincera!

Kontakt: solidarność zrefugeesinlibya@riseup.net
Link do uchodźców w Libii: www.refugeesinlibya.org

Najbardziej szczegółowe informacje na temat protestu giornate di Ginevra seguiranno alla fine di ottobre.

Organizzato dalla Rete transnazionale „Solidarność z uchodźcami w Libii”

ok logo 2_edited.png
ok logo 1_edited.png

Z Tripolis nach Genf:

Bringen wir den Protest von
„Uchodźcy w Libii” na Europa!


Aufruf zum Sit-In i demonstracja
vor dem Hauptsitz des UNHCR
9. i 10. grudnia 2022

Vor einem Jahr protestierten Tausende von Geflüchteten über 100 Tage vor dem Büro des UNHCR w Tripolis: ein historischer Akt der Selbstorganisation unter härtesten Bedingungen.
 

Zapamiętaj:
● Evakuierung aller Geflüchteten in sichere Länder
● eine faire Behandlung aller Geflüchteten durch das UNHCR Libyen
●keine EU-Finanzierung der sogenannten libyschen Küstenwache und der Internierungslager w Libii
● Gerechtigkeit für die Ermordeten, Gefolterten und willkürlich Inhaftierten - ein Ende der Straflosigkeit für die Menschenrechtsverbrechen w Libii
● Libijska soll die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 unterzeichnen

 

Die Demonstrierenden wurden bedroht und angegriffen und hielten dennoch an ihren Forderungen fest. Auch wenn die Sitzblockade brutal aufgelöst und Hunderte Demonstrierende am 10. stycznia 2022 inhaftiert wurden, haben sie weder den politischen Kampf noch ihre Hoffnung aufgegeben. Die Forderungen sind nach wie vor aktuell und die Kämpfe gehen in verschiedenen Formen weiter.
 

Das UNHCR (Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców) hat das Mandat, den Internationalen Schutz vertriebener Menschen weltweit zu gewährleisten – w Libii jedoch werden Geflüchtete vom UNHCR vernachlässigt, Schutz wird nicht gewährt und Evakuierungen finden nicht statt. Geflüchtete in Libyen und anderen Ländern Nordafrikas erfahren stattdessen eine nieuczciwe Behandlung.


Bis heute sind Tausende von Menschen in Libyen festgesetzt, ausgebeutet, inhaftiert und getötet wordenmit europäischen Geldern und ohne dass UNHCR dies verhindert hätte. Deshalb müssen die Proteste weitergehen – nicht nur w Libii, sondern auch vor der UNHCR-Zentrale w Genf/Schweiz.

Vor diesem Hintergrund und in Anlehnung an den Internationalen Tag der Menschenrechte (10 grudnia 2022) rufen wir zu zwei Aktionstagen direkt vor dem UNHCR-Hauptsitz w Genf auf.

Wir Beginnen die Proteste am 9. Dezember 2022, o 10:00 Uhr CET mit einer Pressekonferenz und einem anschließenden Sit-in, das mindestens 24 Stunden dauern wird. Die zentralen Reden werden von Sprecher*innen der Gruppe „Refugees in Libya” gehalten, von denen einige in der Zwischenzeit Europa erreichen konnten.


Wir werden ein 24-stündiges Programm mit Informationen zur Situation und den Kämpfen von Geflüchteten und Migrant*innen in Nordafrika organisieren.

Am nächsten Tag, dem 10. Dezember 2022, rufen wir zu einer Demonstration auf, die um 13:00 Uhr CET mit einer erneuten Versammlung vor dem UNHCR-Gebäude (Rue de Montbrillant 94) Beginnt.

Wir laden alle Organisationen, Gruppen und Einzelpersonen, die die Forderungen von „Refugees in Libya” solidarisch unterstützen, dazu ein, sich dieser Mobilisierung nach Genf anzuschließen, um den Stimmen geflüchteter Menschen in Libyen damit mehr Gehör und Sichtbarkeit zu verschaffen. 

 

Helft uns, diesen Aufruf zu verbreiten! Und organisiert Autos und Busse aus euren Städten in der Schweiz und in ganz Europa, um für zwei Tage nach Genf zu kommen oder zumindest für die Demonstration am Samstag, 10.12.2022, 13:00 CET!

Solidarność zwycięży!

Skontaktuj się z nami: solidarność zrefugeesinlibya@riseup.net
Link zur Gruppe „Uchodźcy w Libii”: www.refugeesinlibya.org

Weitere Informationen zu den beiden Protesttagen in Genf folgen Ende październik 2022.

Organisiert durch das transnationale Netzwerk „Solidarność z uchodźcami w Libii”.

bottom of page